Kế hoạch tổ chức thi tuyển vòng 1 Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở KH&CN năm 2020

Quản trị viên 07/01/2021 Thông báo

Căn cứ Kế hoạch số 764/KH-SKHCN ngày 07/9/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020; Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng viên chức) xây dựng Kế hoạch và phân công thực hiện thi tuyển vòng 1, cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức thi: sáng ngày 23/01/2021, cụ thể như sau:
- Từ 0700 đến 07h30: Khai mạc kỳ thi
- Từ 08h00 đến 09h00: Thi môn kiến thức chung (thời gian thi 60 phút)
- Từ 09h30 đến 10h00: Thi môn tiếng Anh (thời gian thi 30 phút)
- Từ 10h30 đến 11h00: Thi môn tin học (thời gian thi 30 phút)
2. Địa điểm tổ chức thi: tại Trường Cao đẳng Bình Định (địa chỉ: 684 Hùng
Vương, P.Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
3. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy

Toàn bộ kế hoạch tải tại đây

Các tin liên quan