Quyết định ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019

Quản trị viên 02/04/2019 Thông báo

Ngày 01/02/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành quyết định số 307/QĐ-TĐC về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019.

Theo đó, kèm theo Quyết định này là Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Tổng cục TCĐLCL

Xem chi tiết tại đây QÐ 307

Các tin liên quan