Anh Đào khoe sắc trên đất Vĩnh Sơn

Quản trị viên 20/05/2020 Mô hình ứng dụng
Các loài hoa Anh Đào Nhật Bản, Mai Anh Đào và Cẩm Tú Cầu Đà Lạt sau khi trồng thử nghiệm cho kết quả tốt và đã ra hoa trên đất Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh. Đó là kết quả báo cáo tại buổi Hội thảo do Công ty TNHH Lâm Nghiệp Sông Kôn tổ chức vào ngày 14.5, trong khuôn khổ đề tài: “Nghiên cứu trồng một số loài cây hoa cảnh quan có giá trị phục vụ phát triển du lịch sinh thái tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh”.

Quang cảnh buổi hội thảo

Kết quả trồng thử nghiệm 170 cây Mai Anh Đào di thực từ Đà Lạt ( bao gồm 150 cây con 16 tháng tuổi, 20 cây đã ra hoa có đường kính 05-25cm), sau 27 tháng trồng 150 cây con, tỷ lệ sống toàn mô hình đạt 94,7%, tỷ lệ ra hoa 90,7%. Thời gian ra hoa từ cuối tháng 01 đến tháng 3 hàng năm. Toàn bộ hoa đều có màu hồng nhạt không khác với cây Mai Anh Đào trồng tại Đà Lạt. Đối với 20 cây đã ra hoa, sau 30 tháng trồng có 100% cây sống và có 17 cây ra hoa. Tỷ lệ cành có hoa trên cây ngày càng tăng.

Th.S Nguyễn Ngọc Đạo (Chủ tịch công ty, chủ nhiệm nhiệm vụ)

trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội thảo

Đối với 200 cây hoa Anh Đào Nhật Bản, kết quả sau 15 tháng trồng, cây có tỷ lệ sống cao đạt từ 85% đến 98%. Đến tháng 3/2020 đã có 05 cây nở hoa, mỗi cây từ 2-9 chùm hoa, mỗi chùm hoa nở 3-5 hoa.

Cây Cẩm Tú Cầu trồng mô hình tại Vĩnh Sơn sinh trưởng và phát triển tốt, tương đương với trồng tại Đà Lạt. Cây bắt đầu có nụ và hoa từ tháng 12/2019 đến tháng 04/2020, hoa nở rộ vào các tháng 01, 02 và 3.

Tin ảnh Hồng Ngọc

Các tin liên quan