Thông báo

Nội dung tài liệu ôn tập, hình thức, thời gian thi tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 – Vòng 2

     Thực hiện Kế hoạch số 764/KH-SKHCN ngày 07/9/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020; Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ... Đọc tiếp…

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020 VÀ NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN

     Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 thông báo kết quả xét duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa ... Đọc tiếp…