Nghiệm thu đề tài nghiên cứu về phát triển lao động việc làm

Quản trị viên 27/10/2021 Tin tức - sự kiện
Chiều 13.10, Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh do Phó Giám đốc Sở KH&CN Trần Đình Chương chủ trì, tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với đề tài “Dự báo cung - cầu và giải pháp phát triển lao động, việc làm tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Th.S Nguyễn Trần Thi thuyết trình nhiệm vụ trước Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh. Ảnh: HỒNG HÀ

 

Đề tài do Th.S Nguyễn Trần Thi, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định làm chủ nhiệm, hướng đến mục tiêu là đánh giá thực trạng lao động - việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động tỉnh giai đoạn 2011-2019; dự báo cung cầu và dịch chuyển cơ cấu lao động tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; đề xuất các giải pháp phát triển lao động, việc làm cho người dân trong tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

 

Qua 18 tháng thực hiện, đề tài đánh giá dân số Bình Định giai đoạn 2011-2019 có biến động lớn về quy mô và cơ cấu tuổi, trong đó dân số địa phương tăng trưởng cao qua hàng năm. Kết quả dự báo dân số tỉnh đến năm 2050 là gần 1,6 triệu người. Bình Định chính thức bước vào giai đoạn “dân số già” từ năm 2034, khi đó tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm 14,4% tổng dân số. Đến năm 2035, dự báo Bình Định sẽ hết thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”.

 

Lực lượng lao động trong độ tuổi đến năm 2025 khoảng 927 ngàn người, năm 2030 khoảng 962 ngàn người. Trong khi đó, đến năm 2025, dự báo cầu lao động vượt cung. Năm 2030, dự báo tổng cung lao động không đáp ứng được tổng cầu lao động.

 

Trên cơ sở kết quả dự báo cung - cầu và chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh, tác giả đề tài đã đưa ra các giải pháp phát triển lao động, việc làm cho giai đoạn 2020-2025, trong đó có việc nâng cao chất lượng lao động, đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, kết nối cung - cầu, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động....

 

Kết quả, Hội đồng nghiệm thu tiến hành bỏ phiếu và xếp loại: Đạt.

 

Theo Hồng Hà (http://baobinhdinh.com.vn/))

Các tin liên quan