Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Quản trị viên 26/05/2020 Tin tức - sự kiện
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng; nâng cao nhận thức của xã hội về truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, đảm bảo công khai, minh bạch thông tin về truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường.

Mục tiêu đến năm 2025, các ngành chức năng triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan liên quan và nhu cầu của DN. Đến năm 2030, tối thiểu 30% DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản; thực phẩm; thuốc chữa bệnh có hệ thống truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, triển khai, áp dụng các văn bản pháp luật quy định quản lý, xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc và thực hiện kết nối cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia.

Để triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, xác định giải pháp ưu tiên thông tin, tuyên truyền, phổ biến về các hoạt động truy xuất nguồn gốc; ứng dụng các công nghệ, giải pháp truy xuất nguồn gốc tại tỉnh, xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật cần thiết; hỗ trợ DN triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh.

Theo Khánh Linh

(Nguồn: http://baobinhdinh.com.vn/)

Các tin liên quan