Sơ kết hoạt động KH&CN 6 tháng đầu năm 2024

Quản trị viên 04/07/2024 Tin tức - sự kiện
Ngày 28.6, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động KH&CN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có tập thể lãnh đạo Sở KH&CN, trưởng, phó các phòng chuyên môn và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KL

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết hoạt động KH&CN 6 tháng đầu năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 đầu năm, hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong công tác quản lý nhà nước, ngành đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt nhiều danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học quan trọng và ban hành các kế hoạch, chương trình về KH&CN. Hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh với 14 nhiệm vụ cấp tỉnh được triển khai, nghiệm thu 4 đề tài, và phê duyệt 12 nhiệm vụ ứng dụng KH&CN cấp huyện. Trong hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo đã công nhận 8 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh, cấp giấy chứng nhận cho 5 doanh nghiệp KH&CN. Hoạt động ứng dụng KH&CN được đẩy mạnh thông qua việc triển khai các chương trình về truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới hoạt động đo lường. Công tác hợp tác và chuyển giao công nghệ cũng được thúc đẩy với việc nhiều hội thảo khoa học, tập huấn về sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và hàng rào kỹ thuật trong thương mại được tổ chức.

Hội nghị cũng dành thời gian để các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc nêu ra những khó khăn và phương hướng 6 tháng cuối năm.

TS Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở KH&CN Bình Định ghi nhận nỗ lực và thành quả của tập thể lãnh đạo, các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc trong 6 tháng qua; đồng thời giải đáp thắc mắc và yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngành KH&CN tỉnh sẽ triển khai trong thời gian tới như: Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các Chương trình quốc gia về phát triển công nghệ cao, đổi mới công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ; Triển khai áp dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng; Thúc đẩy phổ biến kiến thức khoa học và đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

KHÁNH LINH

Các tin liên quan