Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước: Nhiều chuyển biến, nhưng chưa hết lo

Quản trị viên 18/01/2021 Tin tức - sự kiện
Ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ người dân, DN của cơ quan nhà nước. Hoạt động này trong năm 2020 ghi nhận những chuyển biến tích cực, song vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục.

Tỷ lệ đạt mức “Tốt” tăng mạnh

Theo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2020, công tác ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền điện tử đã được lãnh đạo các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh quan tâm nhiều hơn. Tham mưu xây dựng các kế hoạch thúc đẩy ứng dụng CNTT; tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tích cực thực hiện gửi nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên hệ thống văn phòng điện tử liên thông của tỉnh; tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin... là những biểu hiện cụ thể.

Hoạt động tại bộ phận Một cửa của UBND huyện An Lão.

“Đồng thời, công tác đảm bảo an toàn thông tin trong ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, hệ thống hoạt động ổn định xuyên suốt. Thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống, các sự cố về mất an toàn thông tin được phát hiện và xử lý kịp thời. Kết quả ứng dụng CNTT đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước và giữa các cơ quan nhà nước, cải cách hành chính, phục vụ cho người dân và DN tốt hơn”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhìn nhận.

Kết quả cụ thể, tỷ lệ đơn vị đạt mức “Tốt” ở cấp sở, ban, ngành tăng 33,3% so với năm 2019; tỷ lệ mức “Tốt” ở cấp huyện, thị xã, thành phố tăng 54,9%.

Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng huyện An Lão rất quan tâm đến việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Năm 2019, An Lão đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng ứng dụng CNTT (sau TP Quy Nhơn), tăng 5 bậc so với năm 2018. Năm 2020, huyện tiếp tục vươn lên với vị trí đồng hạng 1.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Tùng Lâm, huyện rất chú trọng ứng dụng rộng rãi phần mềm văn phòng điện tử, chữ ký số điện tử. Đến nay, huyện An Lão có 100% văn bản được ký, nhận, chuyển giao qua văn phòng điện tử và thực hiện chữ ký số điện tử.

Còn nhiều hạn chế

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, có thể thấy rõ việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước còn nhiều tồn tại, hạn chế. Thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT hằng năm, các đơn vị đã tập trung nguồn vốn đầu tư cho ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, mua sắm phần mềm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Tuy nhiên, nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thông tin chưa được chú trọng, cán bộ làm công tác CNTT tại các cơ quan, đơn vị chủ yếu là kiêm nhiệm hoặc còn thiếu.

Trong năm 2020, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đã có chuyển biến tích cực hơn so với các năm trước. Số lượng dịch vụ công được tiếp nhận trực tuyến ngày càng tăng. Song, số lượng người dân và DN tham gia thực hiện các dịch vụ công mức độ 4 còn thấp, tỷ lệ phát sinh và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 4 chưa đảm bảo theo chỉ tiêu đề ra. Kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích chưa cao.

Đáng chú ý, kết quả thực hiện một số tiêu chí cụ thể của một số nơi chỉ ở mức trung bình (dưới 60%). Cụ thể, với tiêu chí thành phần về Cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng CNTT, Sở VH&TT chỉ đạt 13%; với nguồn nhân lực và đầu tư cho ứng dụng CNTT, Sở Ngoại vụ đạt 58%, Ban Dân tộc tỉnh chỉ đạt 33%...

Còn về Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ tại UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND TX Hoài Nhơn chỉ đạt 43%; Đánh giá về cung cấp dịch vụ công trực tuyến có đến 6 địa phương (Tuy Phước, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Vân Canh) ở mức trung bình.

Bảng xếp hạng ứng dụng CNTT các sở, ban, ngành: Mức Tốt: Sở Tài chính, TT&TT (đồng hạng 1); Văn phòng UBND tỉnh (3); Sở Công Thương (4); Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (đồng hạng 5); Sở KH&CN, Nội vụ, GTVT (đồng hạng 7); GD&ÐT, TN&MT (đồng hạng 10); KH&ÐT (11); Du lịch, NN&PTNT (đồng hạng 13); Tư pháp, Y tế (đồng hạng 15); LÐ-TB&XH (17). Mức Khá: Sở VH&TT (18), Thanh tra tỉnh (19), Ban Dân tộc tỉnh (20), Sở Ngoại vụ (21).

Bảng xếp hạng UBND các huyện, thị xã, thành phố: Mức Tốt: Quy Nhơn, An Lão (đồng hạng 1); An Nhơn, Phù Cát (đồng hạng 3); Tây Sơn (5); Vĩnh Thạnh, Phù Mỹ (đồng hạng 6). Mức Khá: Tuy Phước (8), Vân Canh (9), Hoài Ân (10), Hoài Nhơn (11). 

Theo Nguyễn Văn Trang

 (Nguồn: http://www.baobinhdinh.com.vn/)

Các tin liên quan