Hiệu quả kinh tế - xã hội của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Quản trị viên 15/06/2020 Tin tức - sự kiện
“Xây dựng bộ tiêu chí và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội các nhiệm vụ, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2016”

Sáng ngày 11.6, tại trường Đại học Quy Nhơn, Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ, tổ chức chủ trì đề tài “Xây dựng bộ tiêu chí và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội các nhiệm vụ, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2016” đã phối hợp với nhóm thực hiện tổ chức buổi hội thảo khoa học về “Đánh giá thực trạng hiệu quả kinh tế - xã hội các nhiệm vụ, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2016 và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Định sau nghiệm thu”. Tham dự buổi hội thảo có các đại biểu đến từ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định, trường Cao đẳng Bình Định, các viện nghiên cứu, một số Sở, ban ngành của tỉnh, các giáo viên khoa Kinh tế và Kế toán, khoa Tài chính ngân hàng và Quản trị kinh doanh trường Đại học Quy Nhơn.

Quang cảnh mở đầu buổi hội thảo

Tại buổi hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Tiến, thay mặt nhóm trình bày kết quả nghiên cứu trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của 146 đề tài/dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ triển khai thực hiện và hoàn thành trong giai đoạn 2006 – 2016. Có 07 tiêu chí được đánh giá: hiệu quả về mặt khoa học, hiệu quả về mặt công nghệ, hiệu quả về mặt kinh tế, hiệu quả về mặt môi trường, hiệu quả về mặt văn hóa xã hội, hiệu quả về mặt thông tin quản lý, hiệu quả về mặt đào tạo. Kết quả đánh giá cho thấy, trong tổng số 146 đề tài/ dự án đánh giá chỉ có 17 đề tài đạt mức có hiệu quả kinh tế - xã hội rất đáng kể, 58 đề tài/dự án có hiệu quả kinh tế xã hội đáng kể, 43 đề tài/dự án ở mức có hiệu quả vừa phải, 19 đề tài/dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội thấp và có đến 09 đề tài/dự án không có hiệu quả về kinh tế - xã hội. Một số đề tài/dự án khi xét tổng thể trên 07 tiêu chí thì không mang lại nhiều hiệu quả. Tuy nhiên, khi xét từng tiêu chí riêng lẻ thì vẫn có một số hiệu quả ứng dụng nhất định.

Bà Bành Thị Ngọc Quỳnh

đại diện  Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định phát biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.

06 nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế - xã hội các nhiệm vụ khoa học và phát triển công nghệ bao gồm: Kinh phí được cấp để thực hiện; sự hợp tác, giúp đỡ của các bên liên quan trong quá trình thực hiện; trình độ chuyên môn của các thành viên tham gia; chế độ, chính sách của Nhà nước khi giải ngân; kinh nghiệm của đơn vị thực hiện; công tác kiểm tra, báo cáo tiến độ khi thực hiện đề tài/dự án. Trong đó, ba nhân tố được cho là có ảnh hưởng nhiều nhất là kinh phí được cấp, trình độ chuyên môn của các thành viên tham gia và sự hợp tác, giúp đỡ của các bên liên quan trong quá trình thực hiện.

Sau khi đưa ra kết quả đánh giá thực trạng hiệu quả kinh tế - xã hội của các đề tài/dự án và phân tích các nhân tố ảnh hưởng, nhóm nghiên cứu cũng đã đề xuất các giải pháp nhằm ứng dụng có hiệu quả các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sau nghiệm thu../.

Tin ảnh Hồng Ngọc

Các tin liên quan