Hỗ trợ doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển KH&CN

Quản trị viên 18/09/2018 Tin tức - sự kiện
Sẽ có hỗ trợ cho DN thực hiện trích lập quỹ phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh cùng các cơ quan liên quan triển khai.

Mục tiêu của chương trình là điều tra, khảo sát các DN trên địa bàn tỉnh để phân loại, đánh giá về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển và đổi mới công nghệ; những khó khăn, vướng mắc trong việc trích lập quỹ phát triển KH&CN. Trên cơ sở đó, tư vấn thông tin và đề xuất hỗ trợ cụ thể cho DN trích lập quỹ phát triển KH&CN.

Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định là một trong số ít DN thành lập, sử dụng hiệu quả Quỹ Phát triển KH&CN.

Hiện trên địa bàn có 4 DN trích lập quỹ phát triển KH&CN: Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định, Công ty CP gạch Tuynen Bình Định, Công ty CP Cơ điện và Xây lắp Hùng Vương, Công ty CP Phân bón & Dịch vụ tổng hợp Bình Định. Đây là con số rất ít so với số DN có tổ chức các hoạt động liên quan đến lĩnh vực KH&CN và đổi mới công nghệ.

Kết quả khảo sát trong năm 2017 của Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh tại 15 DN trên địa bàn tỉnh để phục vụ chương trình này cho thấy, đa số DN khẳng định vai trò quan trọng của nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ trong sản xuất, kinh doanh (80%). Tuy nhiên, trình độ công nghệ của các DN hiện chỉ ở mức trung bình (66,7%); nguồn lực tài chính hạn chế (76,5%). DN thiếu thông tin thị trường công nghệ, nguồn lực tài chính hạn chế nên chi phí đầu tư cho KH&CN có hạn, ngại thủ tục rườm rà…

“Hỗ trợ trọng tâm cho DN bao gồm: lãi suất vay đổi mới công nghệ; xây dựng đăng ký sở hữu độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp; quảng bá các hoạt động đổi mới công nghệ, nghiên cứu khoa học. Chương trình cũng sẽ hỗ trợ một nội dung quan trọng khác khiến các DN “ngại” trích lập quỹ phát triển KH&CN thời gian qua là xây dựng các quy chế KH&CN, chi tiêu, sử dụng quỹ phát triển KH&CN trong DN”, Giám đốc Sở KH&CN Lê Công Nhường cho hay.

Bên cạnh đó, chương trình cũng chú trọng các nội dung tập huấn, phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; quảng bá hình ảnh khuyến khích DN trích lập quỹ phát triển KH&CN. Các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương có chức năng, nhiệm vụ phối hợp Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh tổ chức thực hiện. Đồng thời, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, DN tham gia nhiệm vụ; lồng ghép các dự án của ngành để thực hiện các mục tiêu của nhiệm vụ.      

MAI HOÀNG - Báo Bình Định

Các tin liên quan