Tổng quan chung về Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam.

Quản trị viên 23/04/2019 Mô hình ứng dụng
Không để ai bị bỏ lại phía sau” là mục tiêu cốt lõi của phát triển bền vững, đây cũng chính là lời nhắc nhở chúng ta phải đảm bảo mọi nỗ lực cần tập trung giải quyết sự bất công trong xã hội. Vì vậy, việc tất cả các bên cần hiểu một cách đầy đủ và đánh giá đúng sự cần thiết của dữ liệu và công tác thống kê là vô cùng quan trọng. Chất lượng thống kê được nâng cao và dữ liệu được phân tổ đầy đủ (theo tuổi, giới tính, thành thị/nông thôn, tỉnh/thành phố, người khuyết tật và các đặc điểm khác) sẽ hỗ trợ các chính sách phát triển và việc ra quyết định hiệu quả hơn. Nhằm cung cấp những “bằng chứng thực tiễn xác thực” cho quá trình theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ngày 22/01/2019 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam với 158 chỉ tiêu thống kê. Trong quá trình xây dựng Bộ chỉ tiêu này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã nhận được sự tham gia, cùng chung sức của các bên có liên quan và hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính của các tổ chức quốc tế (GIZ, Quỹ Hanne Seidel; UNICEF, UNDP, UNFPA, UNSD, ILO, UNAIDS, …). Để giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện về bộ chỉ tiêu thống kê này, Ban biên tập xin trích đăng tổng quan chung về Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam.

Để giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện về  bộ chỉ tiêu thống kê này, Ban biên tập xin trích đăng tổng quan chung về Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam.

Các tin liên quan