ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG KH&CN NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Quản trị viên 16/09/2022 Tin tức - sự kiện
Chiều ngày 14.9, Chi bộ Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm 2020 - 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2022-2025 và bầu ra Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí: Phan Thị Thủy - Ủy viên Đảng ủy Sở KH&CN, các đồng chí đại diện chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở KH&CN cùng với 17 đồng chí đại biểu là đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâmThông tin - Ứng dụng KH&CN.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm 2020 - 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bầu ra Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Báo cáo tổng kếtthực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm 2020 - 2022đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Trung tâm đã phối hợp và tham mưu cho Đảng ủy Sở, lãnh đạo Sở ban hành cácvăn bản trọng tâm nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, Trung tâm chủ trì thực hiện 02 dự án cấp Nhà nước, 04 đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, 10 nhiệm vụ cấp cơ sở mỗi năm.Về hoạt động dịch vụ KHC&N, Trung tâm đã ký kết và thực hiện hoàn thành hơn 40 hợp đồng dịch vụ.Các hoạt động hành chính và hoạt động hỗ trợ khác bao gồm việc thực hiện bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của Trung tâm giai đoạn 2020-2025; Thực hiện công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của Trung tâm giai đoạn 2026-2031; Triển khai dự án Đầu tư tăng cường tiềm lực cho Trung tâm giai đoạn 2016 - 2020; Thực hiện đề án Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm giai đoạn 2020 - 2025...

Phương hướng chung của Chi bộ Trung tâm phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 là hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và duy trì danh hiệu Chi bộ “trong sạch vững mạnh” suốt nhiệm kỳ. Các chỉ tiêu cụ thể gồm: Phấn đấu 100% đảng viên trong chi bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 02 lượt đảng viên đạt chiến sĩ thi đua các cấp hàng năm; Hàng năm Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp ít nhất 02 đảng viên mới; Xây dựng Công đoàn bộ phận và Chi đoàn thanh niên đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đại hội cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.Báo cáo đã nêu rõ những ưu điểm và hạn chế của Chi ủy đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chi ủy. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu ra Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí. Trong đó, đồng chí Phan Thị Bích Hạnh giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Tình giữ chức Phó Bí thư. 

Dưới đây là một số hình ảnh về đại hội:

HỒNG HÀ

Các tin liên quan