Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo tiêu cự kính mắt trong sử dụng

Quản trị viên 02/04/2019 Mô hình ứng dụng
Phương tiện đo tiêu cự kính mắt là phương tiện đo các trị số của thấu kính, lăng kính của mắt kính cầu và mắt kính loạn, để đánh dấu mắt kính chưa cắt và kiểm tra độ chính xác việc lắp mắt kính vào gọng kính cho các người bệnh về mắt. Theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, phương tiện đo tiêu cự kính mắt thuộc Danh mục phương tiện đo bắt buộc phải thực hiện kiểm định nhằm đảm bảo sự chính xác của thiết bị.

Ngày 05 tháng 3 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 101/TĐC-ĐL đề nghị  UBND các quận/huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo tiêu cự kính mắt tại các cơ sở có sử dụng thiết bị này.

Đồng thời, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng đề nghị các cơ sở có sử dụng phương tiện đo tiêu cự kính mắt thực hiện đầy đủ các quy định về đo lường trong việc sử dụng phương tiện đo./.

Các tin liên quan