Tin tức - sự kiện

Chất thay thế kháng sinh trong chăn nuôi

     Phụ gia thức ăn phytogen đã được áp dụng thành công trong chăn nuôi ở Hoa Kỳ trong hơn 15 năm qua. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nhà sản xuất tìm kiếm các phương pháp mới để hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của động vật ... Đọc tiếp…

Những khu vườn không mùi hóa chất

     Nhờ được nhiều cán bộ nghiên cứu khoa học, trung tâm khuyến nông hướng dẫn, hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật, mấy năm gần đây, một số nhà vườn ở tỉnh ta đã mạnh dạn làm nông nghiệp theo hướng hữu cơ, trong đó đặc biệt là ở khâu ... Đọc tiếp…