Nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về sở hữu trí tuệ

Quản trị viên 31/12/2022 Tin tức - sự kiện
Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu, ngày 20.12, Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN (Sở KH&CN) phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hoài Ân tổ chức buổi tập huấn “Vai trò của Sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Hơn 30 đại biểu đại diện các đơn vị của huyện, UBND xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất trên địa bàn huyện tham dự.

Nhân viên Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN chia sẻ và phổ biến các nội dung liên quan đế sở hữu trí tuệ. Ảnh: Văn Thành

Mục đích tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về sở hữu trí tuệ (SHTT); tư vấn, hướng dẫn việc đăng ký xác lập và bảo hộ quyền SHTT; nhận biết và xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của địa phương giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn, giải quyết những vấn đề liên quan đến SHTT trong cạnh tranh, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm ở địa phương góp phần lành mạnh hóa thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nói chung. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được ông Trần Văn Thành, cán bộ Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN chia sẻ và phổ biến kiến thức liên quan đến vai trò và tầm quan trọng của SHTT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hướng dẫn cách thức xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương; cách thức quản lý, phát triển và thương mại hóa quyền sở hữu công nghiệp đối với các sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền một các khái quát và dễ hiểu.

Sau buổi tập huấn, nhận thức mỗi người dân về vai trò của SHTT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được nâng lên, các đại biểu tỏ rõ sự phấn khởi và thảo luận rất sôi nổi.

VĂN THÀNH

Các tin liên quan