Tăng cường vai trò của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN

Quản trị viên 13/01/2023 Tin tức - sự kiện
Thời gian qua, Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định từng bước khẳng định vai trò của mình, góp phần thúc đẩy các hoạt động ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất theo đặc thù của địa phương.

Phân lập, phục tráng các nguồn gen thực vật và vi sinh vật nhằm bảo tồn và lưu giữ tại Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định. Ảnh: Hồng Hà

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở KH&CN Bình Định, có chức năng nghiên cứu, lựa chọn các tiến bộ KH&CN để chuyển giao, ứng dụng vào thực tiễn đời sống và sản xuất; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ thông tin, thống kê, dịch vụ KH&CN phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành và của nhu cầu xã hội.

Một trong những kết quả nổi bật của Trung tâm trong năm 2022 được thể hiện trong lĩnh vực nghiên cứu. Bên cạnh hoạt động nghiên cứu phân lập, phục tráng các nguồn gen thực vật và vi sinh vật nhằm bảo tồn và lưu giữ tại Trung tâm, trong năm, Trung tâm đã thực hiện 7 nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN; trong đó có việchỗ trợ thương mại hóa cho 04 sản phẩm sáng tạo, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hỗ trợ đăng ký mã số mã vạch cho 5 sản phẩm của các đơn vị trong tỉnh.

Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng trồng và kinh doanh mai vàng nhằm thực hiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Mai vàng Bình Định. Ảnh: Hồng Hà

Trung tâm cũng đang đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho một số sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Định”. Cho tới nay, đã có 04 sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, gồm: Trứng vịt lộn Hoài Mỹ; Rau an toàn Phước Hiệp; Gạo hữu cơ Ân Tín; Nước mắm đề Gi-Diệu Thủy. Đặc biệt, Trung tâm đang triển khai dự án “Đăng ký bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mai vàng của tỉnh Bình Định”.

Trung tâm còn phối hợp với Trung tâm thông tin và thống kê KH&CN TP Hồ Chí Minh tích hợp sàn giao dịch công nghệ Bình Định vào sàn giao dịch công nghệ TP Hồ Chí Minh; đồng thời ra mắt sàn giao dịch công nghệ Bình Định.

Trong nhiệm vụ “Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Định”, Trung tâm thực hiệnhỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý, phát triển và thương mại cho các sản phẩm OCOP; đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho sản phẩm sáng tạo, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tra cứu thông tin và đăng kýbảo hộ quyền sở hữu côngnghiệp ra nước ngoài.

Học sinh trải nghiệm mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch giáo dục, trải nghiệm khoa học tại Trạm nghiên cứu thực nghiệm KH&CN thuộc Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định. Ảnh: Hồng Hà

Hiện, Trung tâm đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ chuẩn hóa, đào tạo nhân lực để hình thành phòng thí nghiệm công nghệ sinh học lĩnh vực nông nghiệp, y dược...

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, Trung tâm chú trọng đến hoạt động ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ cho các địa phương. Trong năm, Trung tâm đã phối hợp với các huyện, thị xã và thành phố triển khai xây dựng 07 thuyết minh nhiệm vụ ứng dụng chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại các địa phương.Trung tâm cũng đang phối hợp với một số địa phương triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp huyện, như: Nhiệm vụ ứngdụng KH&CN trong việc kết hợp trồng sen nuôi phục vụ thương mại, du lịch tại huyện Phù Cát; ứng dụng KH&CN xây dựng một số mô hình xử lý rác thải ở chợ tại huyện An Lão.

Trong hoạt động tư vấn dịch vụ, Trung tâm đã ký kết và triển khai thực hiện 17 hợp đồng về đăng ký nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, xây dựng và phát triển nhãn hiệu, tập huấn về sở hữu trí tuệ, xây dựng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi, xây dựng mô hình chứng nhận rau VietGAP; đồng thời, hướng dẫn tư vấn cho hơn 10 lượt tổ chức,cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu thông thường.

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, Trung tâm đã đóng góp tích cực trong việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Định hướng trong năm 2023, Trung tâm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đang triển khai trong năm 2022;đồng thời, phát huy vai trò là cầu nối giữa các hoạt động nghiên cứu, sản xuất và thị trường.

HỒNG HÀ

Các tin liên quan