Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và công nghệ Bình Định nhiệm kỳ 2023-2028

Quản trị viên 21/04/2023 Tin tức - sự kiện
Chiều 7.4, Công đoàn bộ phận Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và công nghệ Bình Định (Sở KH&CN Bình Định) đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: HH

Đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành công đoàn bộ phận trong nhiệm kỳ 2021-2023. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn bộ phận Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và công nghệ Bình Định đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ do cấp ủy Đảng và Công đoàn cấp trên giao. Ban Chấp hành Công đoàn đoàn kết nhất trí, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Chi ủy chi bộ, lãnh đạo Trung tâm cũng thường xuyên quan tâm đến hoạt động công đoàn. Công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, người lao động đã được tăng cường và đẩy mạnh.

Đồng chí Đinh Xuân Nhật trình bày dự thảo báo cáo tình hoạt động của công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2021 - 2023. Ảnh: HH

Đồng chí Trần Văn Thành trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành - Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2021 - 2023. Ảnh: HH

Trong nhiệm kỳ, công đoàn bộ phận Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và công nghệ Bình Định hàng năm đều được công nhận là tổ chức công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2022 được xếp loại công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Công đoàn viên chức tỉnh tặng giấy khen. 100% đoàn viên công đoàn đạt loại xuất sắc, 06 lượt Công đoàn viên được Công đoàn viên chức tỉnh khen; 08 lượt Công đoàn viên được Công đoàn Sở KH&CN khen.

Đồng chí Nguyễn Thị Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và công nghệ Bình Định điều hành đại hội thảo luận báo cáo. Ảnh: HH

Các đại biểu tham gia thảo luận tại đại hội. Ảnh: HH

Tại đại hội, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận nhằm đánh giá khách quan những mặt đã làm được, những vấn đề còn hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra.

Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt. Ảnh: HH

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí: Đinh Xuân Nhật tái cử chức Chủ tịch Công đoàn; Trần Văn Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch; và Lê Thị Mỹ Thảo là ủy viên.

HỒNG HÀ

Các tin liên quan