Tin tức - sự kiện

Kết quả 03 năm thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển thị trường khoa học công nghệ tỉnh Bình Định Giai đoạn 2021 - 2025

     Trên cơ sở Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ đến năm 2030, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết ... Đọc tiếp…