Tin tức - sự kiện

6G sẽ là gì?

     Nghiên cứu thực nghiệm 6G cho thấy đang có nhiều ứng dụng tiềm năng ngoài giao tiếp di động, thậm chí có thể sáng tạo nên cấp độ tiếp theo của giao tiếp giữa người với người. ... Đọc tiếp…

Ứng dụng drone trong sản xuất nông nghiệp

     Drone (thiết bị bay, máy bay không người lái) được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp thời gian qua, bước đầu cho thấy hiệu quả thiết thực trong gieo hạt, phun thuốc, quản lý sinh trưởng cây trồng, quản lý về nước tưới… ... Đọc tiếp…