Tin tức - sự kiện

Nghiệm thu nhiệm vụ xây dựng quy trình phân tích đồng thời aflatoxin B1, B2, G1, G2 bằng phương pháp không dẫn xuất với kỹ thuật UPLC-FLD

     Thông qua việc ứng dụng khảo sát hàm lượng aflatoxin trong một số loại thực phẩm trên địa bàn Thành phố, nhóm thực hiện nhiệm vụ cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn trong các sản phẩm từ bắp do nhiễm độc tố aflatoxin B1 vượt mức cho phép, đặc biệt ... Đọc tiếp…