Tin tức - sự kiện

Bổ sung giống mới cho phân khúc lúa chế biến

     Trong 2 ngày 14 - 15.8, Viện KHKT nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ phối hợp với ngành chức năng, các HTXNN và người dân huyện Tuy Phước và TX An Nhơn đánh giá năng suất, chất lượng giống lúa mới phân khúc chế biến BÐR 999 vụ Hè ... Đọc tiếp…